A Ladder to the Stars

Age: 2+

17th November 2023 • 16:00, 18:00
18th November 2023 • 10:00*, 11:15

        *Sensory Friendly Performances

sold out!

THEATRE • PUPPETRY

45 mins

English

Studio Theatre, Teatru Manoel

Adults €8
Children €5

A LADDER TO THE STARS is a heartfelt, humorous story of what can happen when the universe hears your dreams. A story told through a magical mix of puppetry, music, light and imagination. Way up in the deep blue night sky, a twinkling star hears a little girl’s birthday wish… she wishes she could dance with the stars. Wanting to make this wish come true, the star tells the moon, the moon tells the sun, the sun tells the wind and the rain, and together they dream up a wonderful plan.

A LADDER TO THE STARS hija storja sinċiera, umoristika ta’ x’jista’ jiġri meta l-univers jisma’ l-ħolm tiegħek. Storja rrakkontata permezz ta’ taħlita maġika ta’ pupazzi, mużika, dawl u immaġinazzjoni. ’Il fuq ħafna fis-sema blu skura ta’ bil-lejl, stilla tpetpet tisma’ x-xewqa ta’ tifla ċkejkna f’għeluq sninha… hi tixtieq li tista’ tiżfen mal-istilel. Bix-xewqa li tagħmel din il-ħolma realtà, l-istilla tgħid lill-qamar, il-qamar jgħid lix-xemx, ix-xemx tgħid lir- riħ u x-xita, u flimkien joħorġu bi pjan mill-isbaħ.

Cast and Creative Team

CAST
Stacey Mitchell
Nicholas Halliwell

CREATIVE TEAM
Direction • Douglas Irvine and Simon Puttock
Script and Design • Becky Minto
Production Manager – Camilla O’Neill
Lighting Design • Grahame Gardner
Musical Composition • Daniel Padden
Puppet Maker • Ailie Cohen