Bongu Bejt

Age: 5+

17th November • 19:30
18th November 2023 • 12:30, 19:30
19th November 2023 • 12:00, 15:00*

*Sensory Friendly Performances

CIRCUS

50 mins

Non-Verbal

Main Stage, Teatru Manoel

Adults €8
Children €5

BONĠU BEJT! revolves around three characters who become stranded on a roof after a cyclone sweeps through, leaving them stuck on Peppu’s pristine roof. The flagpole in the middle of the roof is his pride and joy. Peppu, along with the fussy Tina and the acrophobic service worker, must now find a way to safely get off the roof. Their adventure on the roof is filled with thrilling acrobatics on a massive pole and a mischievous mouse that wreaks hilarious havoc on our protagonists. But how will the discovery of a mysterious egg help them find a way off the roof safely?

BONĠU BEJT! idur madwar tliet karattri li sabu ruħhom maqbuda fuq bejt wara li jkun għadda ċiklun li jħallihom maqbuda fuq il-bejt f’kundizzjoni perfetta ta’ Peppu. L-arblu fin-nofs tal-bejt huwa l-mimmi ta’ għajnejh. Issa jeħtieġ li Peppu, flimkien ma’ Tina l-qanżħa u l-ħaddiem ta’ servizz li jibża’ mill-għoli jsibu mod sikur biex jinżlu mill-bejt. L-avventura tagħhom fuq il-bejt hija mimlija akrobaziji eċitanti fuq arblu massiv u ġurdien imqareb li jikkawża straġi enormi fuq il-protagonisti tagħna. Imma l-iskoperta ta’ bajda misterjuża kif se tgħinhom isibu mod sikur biex jinżlu minn fuq il-bejt?

Cast and Creative Team

CAST
Jacob Piccinino
Lee-N Abela
Matthias Camilleri
Albert Garzia

CREATIVE TEAM
Direction • Toni Attard
Musical Composition • Albert Garzia
Set Design • Romualdo Moretti
Light Design • Chris Gatt
Sound Engineer • Sergio Costa
Project Coordinator • Maria Spiteri Zahra