H2O Water Magnifico

Age: 5 – 10

  • Friday 18th November 2022 | 19:30
  • Saturday 19th November 2022 | 11:00
  • Sunday 20th November 2022 | 11:00, 17:00

DANCE, PHYSICAL THEATRE

30 minutes

English

Aula Prima, Valletta Campus

Adults €8
Children €5

Splish, splash, splosh! Join us on a meandering water journey in a submerged physical world surrounded by colourful inflatable devices. Set on a dry parched planet our performers search for the hydro dream and learn the importance of what there once was. In it, on it, out of it. We surf, we swim, we dive, we float, we drink, reaching out into sea and sky for this precious commodity. All they have in their power is their aqua imagination. H2O Water Magnifico, directed by Douglas Comley in collaboration with Opening Doors Association, seeks to connect with young audiences, whilst also promoting diversity and inclusivity through the arts.

Splish, splash, splosh! Ingħaqad magħna fuq vjaġġ tal-ilma f’dinja fiżika mgħaddsa, imdawra b’oġġetti li jintefħu kkuluriti. Ambjentat fuq pjaneta niexfa, l-artisti tagħna jfittxu l-ħolma ‘hydro’ u jitgħallmu l-importanza ta’ dak li kien hemm darba. Fih, fuqu, barra minnu. Nisserfjaw, ngħumu, ngħoddsu, nibqgħu f’wiċċ l-ilma, nixorbu, nixxenqu għal-ilma mill-baħar u mis-sema għal din il-komodità prezzjuża. Kulma għandhom fil-poter tagħhom hija l-immaġinazzjoni akkwatika tagħhom. L-għan tal-produzzjoni H2O Water Magnifico, taħt id-direzzjoni ta’ Douglas Comley b’kollaborazzjoni ma’ Opening Doors Association, hu li tinteraġġixxi ma’ udjenza ta’ età żgħira, filwaqt li tippromwovi wkoll id-diversità u l-inklussività permezz tal-arti.

Cast and Creative Team

Director: Douglas Comley 

Stage/Production Manager: Sandra Mifsud 

Performers: Angela Bettoni, Benji Cachia, Carmen De Lorenzo, Julienne Schembri, Peter Fenech, Maria Gauci, Justin Spiteri, Sarah Vella