Rosa and the Stone Troll

Age: U

12th November 2023 • 11:00
18th November 2023 • 14:00

CINEMA • ANIMATION

1 hr 15 min

English

Spazju Kreattiv Cinema

Adults €8
Children €5

Rosa is a tiny flower fairy who has always lived by herself in her rosebush. Her biggest dream is to have a friend, but she’s too scared to leave her bush. One day, a brave butterfly named Silk becomes friends with Rosa, even though they’re very different. Silk loves adventures, but Rosa prefers staying in her rosebush. Unfortunately, an evil Stone Troll kidnaps Silk, and Rosa must conquer her fears to go on a dangerous journey and save her friend.

Rosa hija ninfa tal-fjuri ċkejkna li dejjem għexet waħedha fl- arbuxell tal-ward tagħha. L-akbar ħolma tagħha hija li jkollha ħabib, iżda hi tibża’ wisq toħroġ mill-arbuxell tagħha. Darba waħda, farfett kuraġġuż jismu Silk isir ħabib ma’ Rosa, minkejja li huma differenti ħafna. Silk iħobb l-avventuri, iżda Rosa tippreferi toqgħod fl-arbuxell tal-ward tagħha. Sfortunatament, Troll tal-Ġebel kattiv jaħtaf lil Silk, u Rosa trid tegħleb il-beżgħat tagħha biex tmur fuq vjaġġ perikoluż u ssalva lill-ħabib tagħha.