ŻiguŻajg Art Jam - Summer Bootcamp

Age: 8 – 10

  • Saturday 1st July 2023 from 11:00 to 13:30
  • Saturday 8th July 2023 from 11:00 to 13:30
  • Saturday 15th July 2023 from 11:00 to 13:30
  • Saturday 22nd July 2023 from 11:00 to 13:30
  • Saturday 29th July 2023 from 11:00 to 13:30
  • Saturday 5th August 2023 from 11:00 to 13:30

*Booking is for all 6 workshops’

Art Workshops

2 hours and 30 mins

English

Various

Group Ticket €60

The summer bootcamp will be made up of 6 art workshops introducing contemporary art to children. Each workshop will tackle a different way of making and thinking from book binding, drawing, collage, sculpture, shadow sculpture and photography. Over the course of the 6 weeks we will create a body of work inspired by historical and contemporary, international and local artists, stories and our surroundings. Together as a group of little artists, we will then curate and exhibit our work in a final showcase at the end of the 6-week programme!

1. Introduction and Journal Making

1st July 2023

In this session we will get to know one another and make our very own art journals. The journal will accompany the children throughout the bootcamp, it will serve as a place for drawing, thinking and reflection.

2. Observation and Imaginative Drawing

8th July, 2023

In this workshop we will draw and then imagine a utopic future inspired by ‘The Little House’ by Virginia Lee Burton. We will look at contemporary and historical artists whose works are inspired by the urban and natural landscape of Malta.

3. Portraits and Characters

15th July 2023

We will get to know each other’s faces through portraiture. We will then create 3D characters using found materials. We will look at a range of outsider artists and contemporary artists to inspire our characters.

4. Facing Fears: Playing with Shadows

22nd July 2023

Inspired by Tim Noble and Sue Webster’s practice and building on last week’s session, we will use found objects to create interesting shadows and find light in the dark through cyanotype photo exposures.

5. Outing to Exhibitions and Printmaking Invitations to Exhibition

29th July 2023

In this session we will walk around an exhibition and learn about curation and exhibition design. We will discuss what an artist statement is and plan the labels for the exhibition. We will then learn about printmaking and make our very own prints for our upcoming exhibition.

6. Setting up Exhibition

5th August 2023

In this session we will set up the exhibition, finalise labels and artist statements and then invite parents and friends to view the work created over the past sessions.

Il-bootcamp tas-sajf se jkun magħmul minn 6 workshops tal-arti li jintroduċu l-arti kontemporanja lit-tfal. Kull workshop se jindirizza mod differenti ta’ kif tagħmel u taħseb mill-legatura tal-kotba, tpinġija, collage, skultura, skultura tad-dell u fotografija. Matul is-6 ġimgħat se noħolqu għadd ta’ xogħol ispirat minn artisti, stejjer u l-madwar storiċi u kontemporanji, internazzjonali u lokali. Flimkien bħala grupp ta’ artisti ċkejknin, imbagħad ser nikkuraw u nesebixxu x-xogħol tagħna f’wirja finali fi tmiem il-programm ta’ 6 ġimgħat!

1. Introduzzjoni u Nħejju l-Ġurnali

1 ta’ Lulju 2023

F’din is-sessjoni ser insiru nafu lil xulxin u nagħmlu l-ġurnali tal-arti tagħna stess. Il-ġurnal se jakkumpanja lit-tfal matul il-bootcamp u se jservi bħala post għat-tpinġija, il-ħsieb u r-riflessjoni.

2. Osservazzjoni u Tpinġija Immaġinattiva

8 ta’ Lulju, 2023

F’dan il-workshop se npinġu u mbagħad nimmaġinaw futur utopiku ispirat minn ‘The Little House’ ta’ Virginia Lee Burton. Se nħarsu lejn artisti kontemporanji u storiċi li jaħdmu jew li huma ispirati mill-pajsaġġ urban u naturali ta’ Malta.

3. Ritratti u Karattri

15 ta’ Lulju 2023

Insiru nafu l-uċuħ ta’ xulxin permezz tar-ritratti. Imbagħad se noħolqu karattri 3D bl-użu ta’ materjali misjub. Se nħarsu lejn firxa ta’ artisti barranin u artisti kontemporanji biex jispiraw il-karattri tagħna.

4. Niffaċċjaw Biżgħat: Naħdmu bid-dellijiet

22 ta’ Lulju 2023

Ispirati mill-prattika ta’ Tim Noble u Sue Webster u nibnu fuq is-sessjoni tal-ġimgħa li għaddiet, se nużaw oġġetti misjuba biex noħolqu dellijiet interessanti u nsibu dawl fid-dlam permezz ta’ espożizzjonijiet ta’ ritratti cyanotype.

5. Ħarġa għal Wirjiet u Invitati għall-istampar tal-Esebizzjoni

29 ta’ Lulju 2023

F’din is-sessjoni ser nimxu madwar esebizzjoni u nitgħallmu dwar il-kurazzjoni u d-disinn tal-wirja. Aħna ser niddiskutu x’inhi dikjarazzjoni tal-artist u nippjanaw it-tikketti għall-wirja. Imbagħad nitgħallmu dwar l-istampar u nagħmlu l-istampi tagħna stess għall-wirja li ġejja tagħna.

6. Preparamenti għall-Esebizzjoni

5 ta’ Awwissu 2023

F’din is-sessjoni ser narmaw il-wirja, nifinalizzaw tikketti u dikjarazzjonijiet tal-artisti u mbagħad nistiednu lill-ġenituri u lill-ħbieb biex jaraw ix-xogħol maħluq matul is-sessjonijiet li għaddew.

Creative Team

Workshop Leader: Anna Calleja and Abbie Hebein