ŻiguŻajg Art Jam

Age: 8 – 10

  • Saturday 19th November | 11:00
  • Saturday 26th November | 11:00

WORKSHOPS

120 minutes

English & Maltese

Spazju Kreattiv

Adults €5
Children €5

ŻiguŻajg Art Jam is about engaging with the arts, thinking critically about visual arts and having fun. Creating an interactive engagement to think and look about visual arts. 

Cristóbal Gabarrón’s first collaboration with the United Nations dates back to 1986. At that time, the flight of that dove that traversed the skies of the earth, carrying in its beak the slogan Our Hope for Peace, was already unequivocally aimed towards hope. And it would immediately be converted into the commemorative stamp of the International Year of Peace. Because of the ascent of this dove that started this exhibition dedicated to the United Nations, a considerable part of the artist’s work began to purposefully focus on the universe of peace, parliamentarism, freedom and human rights.

That co-operation between human beings that inspires the purest principles of the United Nations, that also began, from that moment on, to rely on the works of Gabarrón as an expression of some of their great international commemorations. Once again, culture and art, thought and creativity provided the main substance, as Gabarrón saw it, of that hope with which humankind aspired to change course.

Apart from the main exhibition at Spazju Kreattiv, the project will include the public installation at St George’s Square, Valletta, entitled Universo de Luz (Enlightened Universe), and AMBIT event at Ġgantija Temples, Xagħra, Gozo, that brings together artistic creations on biodiversity and the values of integral heritage that will travel the five continents.

ŻiguŻajg Art Jam huwa dwar biex ninvolvu ruħna fl-arti, fejn naħsbu b’mod kritiku dwar l-arti viżiva u nieħdu gost. Noħolqu involviment interattiv biex dak li jkun jaħseb dwar l-arti viżiva u jaraha.

L-ewwel kollaborazzjoni ta’ Cristóbal Gabarrón man-Nazzjonijiet Uniti tmur lura għall-1986. Dak iż-żmien, it-titjira ta’ dik il-ħamiema bajda li qasmet is-smewwiet tad-dinja, waqt li ġarret is-slogan Our Hope for Peace f’munqarha, diġà kienet immirata b’mod inekwivoku lejn it-tama. U dan is-simbolu inbidel immedjatament fil-bolla kommemorattiva tas-Sena Internazzjonali tal-Paċi. Minħabba t-tlugħ ta’ din il-ħamiema bajda, li tibda din l-esibizzjoni ddedikata lin-Nazzjonijiet Uniti, parti konsiderevoli tal-artist beda jiffoka b’mod intenzjonat fuq l-univers tal-paċi, il-parlamentariżmu, il-libertà u d-drittijiet tal-bniedem.

Dik il-kooperazzjoni bejn il-bnedmin li tispira l-iktar prinċipji puri tan-Nazzjonijiet Uniti, li minn dak il-mument ’l hawn bdew jiddependu wkoll fuq ix-xogħlijiet ta’ Gabarrón bħala espressjoni ta’ wħud mill-aqwa kommemorazzjonijiet internazzjonali tagħhom.

Għal darba oħra, il-kultura u l-arti, il-ħsieb u l-kreattività pprovdew is-sustanza ewlenija, kif raha Gabarron, ta’ dik it-tama li biha l-bniedem aspira li jbiddel id-direzzjoni.

Apparti l-esibizzjoni prinċipali fi Spazju Kreattiv, il-proġett se jinkludi l-installazzjoni pubblika fi Pjazza San Ġorġ, il-Belt Valletta, bl-isem Universo de Luz (Enlightened Universe), u l-avveniment AMBIT fit-Tempji tal-Ġgantija, ix-Xagħra, Għawdex, li jiġbru flimkien il-kreazzjonijiet artistiċi dwar il-bijodiversità u l-valuri tal-wirt integrali li se jivvjaġġaw madwar il-ħames kontinenti.

Creative Team

Workshops led by Anna Calleja