Get your tickets today!

Tickets can be purchased online at www.ziguzajg.org or from the Spazju Kreattiv box office situated at St James Cavalier, Castille Place, Valletta.

A ticket for single admission is €2 and every patron, including toddlers, in attendance to a production must be in possession of a ticket. All seating is unreserved unless your booking is for people who require assistance. If a patron requires assistance, please inform the box office on 2122 3200.

When selecting events please refer to the age guidelines recommended by the Festival team and based on the respective show’s themes and content.

All purchased tickets must be printed at home by the buyer and presented at the door. Tickets cannot be refunded unless a performance is cancelled. Late admissions will not be allowed.

Performances in the morning between Monday and Friday are reserved for schools and childcare centres only. These shows, listed in the daily planner, are offered free of charge and available for booking separately.

For more information call 21223200 or visit www.ziguzajg.org

Ikseb il-biljetti illum!

Biljetti jinxtraw minn fuq www.ziguzajg.org jew mill-box office ta’ Spazju Kreattiv, ġewwa l-Kavallier ta’ San Ġakbu, Pjazza Kastilja, il-Belt Valletta.

Biljett wieħed jiswa €2 u kull persuna, inkluż trabi, li ser ikunu qed jattendu produzzjoni jrid ikollhom biljett. Il-postijiet mhumiex riżervati sakemm mhux għal persuni bi bżonn ta’ assistenza. Jekk persuna għandha bżonn assistenza trid tinforma lill-box office fuq 2122 3200..

Meta qed tagħżel biljett, jekk jogħġbok irreferi għall-gwidi tal-eta’ rrakkomandati mit-tim tal-Festival u bbażati fuq it-temi u l-kunċetti tal-produzzjoni rispettiva.

Biljetti mixtrijin iridu jiġu pprintjati mixxerrej u għandhom jiġu ppreżentati mal-bieb. Ma jingħatawx flus lura sakemm ma tiġix ikkanċellata l-produzzjoni. Dħul tard mhuwiex permess.

Produzzjonijiet filgħodu bejn it-Tnejn u l-Ġimgħa huma riżervati għall-iskejjel u childcare centres biss. Dawn ir-rappreżentazzjonijiet, imniżżla fl-iskeda talġurnata, huma offruti b’xejn u disponibbli għal prenotazzjonijiet separatament.

Għall-aktar informazzjoni ċempel fuq 2122 3200 jew żur is-sit www.ziguzajg.org