The ŻiguŻajg 2021 call is open from: Monday 4th January 2021 till Monday 1st February 2021 

Interested in showcasing your project or performance during ŻiguŻajg? We are calling all creatives out there to share with us any ideas for projects, to be considered for either the ŻiguŻajg Festival or the ŻiguŻajg Season. We are looking for projects, in any creative discipline, that have a great potential to engage young audiences across different platforms including live performances as well as digital experiences. The chosen projects will be part of a curated programme for young audiences.

The Festival is organised in November every year and since its inception in 2011, it has grown from strength-to-strength to become a cornerstone of the cultural calendar both in Malta and internationally. The Season is now in its second year and runs throughout the year at Spazju Kreattiv. More information on both the Festival and the Season can be found on our website or Facebook page

If you are interested, please send a proposal to [email protected] highlighting clearly the following details: 


         Name of Project

         Creative Team bios

         Project Concept

         Photos of the project (if applicable)

         Trailer/s and/or Video/s of the full project (if applicable)

         Technical Rider

         Budget forecast

 

Decisions on the received proposals are at the sole discretion of the Artistic Directors and the creative team and made in consideration of a number of factors namely the yearly programme thematic/s, artistic quality, budget, technical requirements and other logistics. If the project proposed is considered of interest for inclusion in the ŻiguŻajg programme you will be duly informed by email.


When submitting your proposal/s kindly keep the hereinbelow timeframes in mind:

– ŻiguŻajg Festival 2021: Friday 19th – Sunday 28th November 2021

– ŻiguŻajg Season 2021/22: September 2021 – August 2022

Is-Sejħa ta’ ŻiguŻajg 2021 hija miftuħa: Mit-Tnejn 4 ta’ Jannar 2021 sat-Tnejn 1 ta’ Frar 2021 

Titħajjar turi l-proġett tiegħek waqt ŻiguŻajg? Bħalissa qed infittxu ideat mingħand artisti differenti biex nikkunsidrawhom għall-Festival jew l-Istaġun ta’ Żigużajg. Qed nfittxu proġetti minn dixxiplini kreattivi differenti li għandhom potenzjal u li jmorru tajjeb ma’ udjenza t’ etá żgħira. Il-proġetti jista’ jkunu ta’ natura performattiva quddiem udjenza jew anka esperjenza diġitali.  Il-proġetti li jintgħażlu se jkunu parti minn programm ikkurat għal udjenzi t’eta żgħira.  

Il-Festival ta’ Żigużajg isir kull sena, f’Novembru. Sa minn meta twaqqaf, lura fl-2011, il-Festival baqa’ jikber u jissaħħaħ biex illum huwa pedament fil-kalendarju kulturali Malti u internazzjonali. L-Istaġun ta’ ŻiguŻajg qiegħed fit-tieni sena tiegħu u jseħħ ġewwa Spazju Kreattiv matul is-sena kollha. Għal iktar dettalji nħeġġuk tidħol fil-website jew il-paġna ta’ Facebook

Jekk tassew interessat, mela ħu ħsieb li tibgħat il-proposta tiegħek fuq [email protected] b’dawn id-dettalji: 


         L-Isem tal-Proġett

         Bios tal-membri tat-team kreattiv

         Il-Kunċett tal-Proġett 

         Xi ritratti tal-Proġett (jekk jeżistu diġa)

         Xi trailer jew vidjo tal-Proġett (jekk jeżistu diġa)

         Dokument dwar il-bżonnijiet tekniċi tal-proġett.

         Stima tal-ispejjeż. 

 

Id-deċiżjoni finali fuq il-proposti li nirċievu hija f’idejn id-Diretturi Artistiċi u tat- team kreattiv. Id-deċiżjonijiet jittieħdu fuq numru ta’ fatturi li jinkludu t-tema tal-programm sħiħ, il-kwalita’ artistika, il-budget, il-bżonnijiet tekniċi tal-proġett u loġistika tal-proġett. Jekk il-proġett jiġi ikkunsidrat għall-programm ta’ ŻiguŻajg nibgħatulek email biex ninfurmawk. 


Meta tissottometti l-proposta/i tiegħek ġentilment ikkunsidra l-perjodi taż-żmien hawn taħt:

– il-Festival ŻiguŻajg 2021: Il-Ġimgħa 19 ta’ Novembru sal-Ħadd 28 ta’ Novembru 2021

– l-iStaġun ŻiguŻajg 2021/22: minn Settembru 2021 s’Awwissu 2022