Circle Square Series

Age: 5-7

Programme 1 | Sunday, 14th April 2024, 11am
Programme 2 | Sunday, 23rd June 2024, 11am
Programme 3 | Saturday, 24th August 2024, 11am

Film

42 min

English

Studio A, Spazju Kreattiv

Adults €8
Children €5

Circle Square is an animated comedy designed for children aged 5-7, revolving around a community of nine distinct households. Each house is home to a unique character or family, with Vanessa the Dragon, owner of the rainbow lighthouse, serving as the go-to helper for everyday dilemmas. The storyline unfolds as a different friend seeks Vanessa’s aid in each episode, creating a delightful dynamic where mutual assistance becomes a recurring theme. The eclectic mix of households includes a yeti, emergency service owls, a musical keyboard and drum, a wizard family, a grumpy dog, an adventurous elderly bear, and a couple of walking, talking pine trees. The sense of camaraderie extends beyond their immediate community to neighbouring islands in the Wyndley Isles archipelago and visiting friends and family. The synopsis for episodes 101 to 107 of the first programme introduces a range of entertaining challenges, from finding replacement pyjamas for Duster the dog to managing a bunny outbreak caused by a mischievous magic hat sold by Wizard Gwen. The characters navigate these whimsical scenarios with humour and heart, creating an engaging and delightful animated series for young audiences.

Circle Square hija kummiedja animata maħsuba għat-tfal li għandhom bejn il-5 u s-7 snin, li ddur madwar komunità ta’ disa’ familji distinti. Kull dar hija dar għal karattru jew familja unika, fejn Vanessa d-Dragun, sid il-fanal tal-qawsalla, isservi bħala persuna li tagħti l-għajnuna fid-dilemmi ta’ kuljum. L-istorja tiżvolġi hekk kif ħabib differenti jfittex l-għajnuna ta’ Vanessa f’kull episodju, u b’hekk joħloq dinamika ħelwa fejn l-għajnuna reċiproka ssir tema rikorrenti. It-taħlita eklettika ta’ djar tinkludi yeti, kokki li jagħtu servizz f’każ ta’ emerġenza, tastiera mużikali u tanbur, familja ta’ sħaħar, kelb żorr, ors anzjan avventuruż, u koppja ta’ siġar tal-arżnu li jimxu u jitkellmu. Is-sens ta’ ħbiberija jestendi lil hinn mill-komunità immedjata tagħhom għal gżejjer ġirien fl-arċipelagu tal-Gżejjer Wyndley u ħbieb u familjari li jżuruhom. Is-sinopsi għall-episodji 101 sa 107 tal-ewwel programm tintroduċi firxa ta’ sfidi divertenti, mis-sejba ta’ piġami ta’ sostituzzjoni għal Duster il-kelb sal-immaniġġjar ta’ tifqigħa ta’ fniek ikkawżata minn kappell maġiku mqarqaċ mibjugħ mis-Saħħara Gwen. Il-karattri jinnavigaw dawn ix-xenarji kapriċċjużi b’umoriżmu u bil-qalb, u joħolqu sensiela animata li tiġbed l-attenzjoni u ta’ pjaċir għal udjenzi ta’ età żgħira.