Gender Boss

Age: 8 – 10

  • Thursday 16th March 2023 at 9:30 (Schools)
  • Thursday 16th March 2023 at 11:30 (Schools)
  • Saturday 18th March 2023 at 11:00
  • Saturday 18th March 2023 at 17:00
  • Sunday 19th March 2023 at 11:00

Performing and Visual Arts

60 mins

English & Maltese

Studio A

Adults €8
Children €5

Like curious creatures entering the wild, away from the constraints of the classroom, the home, daring to run free from the societal norms often forced upon us and our bodies and minds. We are here imagining a world without these strict rules and constraints, a world where we can transform into anything we want, be whoever we want to be, even that precious object on the mantelpiece. Where gender is playful, malleable, fluid, not chosen for you but by you. Where we are able to explore it from a place of curiosity and excitement rather than a place of fear and prejudice.

Are you a brave one who is ready to put your imagination into play so you may transform into anything? anything?

This work will be an attempt at imagining an environment where animal and human and non-human are placed closer to each other. Where failure is not an ugly word, mess and chaos are welcome and violence is replaced by love.

 

Strobe lighting effects will be used during the performance

Bħal ħlejjaq kurjużi li jmorru fis-selvaġġ, ‘il bogħod mir-restrizzjonijiet tal-iskola, tad-dar, li jażżardaw jaħarbu u jinħelsu min-normi tas-soċjetà li ta’ spiss jiġu sfurzati fuqna, fuq ġisimna u f’moħħna. Hawn qegħdin nimmaġinaw dinja mingħajr dawn ir-regoli u restrizzjonijiet stretti, dinja fejn nistgħu nittrasformaw fi kwalinkwe ħaġa li nixtiequ, inkunu min irridu li nkunu, anka jekk hu dak l-oġġett prezzjuż li jinsab fuq l-ixkaffa. Fejn il-ġeneru hu malleabbli, fluwidu mhux magħżul għalik, imma minnek. Fejn nistgħu nesplorawh minn post ta’ kurżità u eċċitament aktar milli minn post ta’ biża’ u preġudizzju.

Int wieħed minn dawk il-kuraġġużi li lesti li jużaw l-immaġinazzjoni tagħhom sabiex tkunu jistgħu jittrasformaw fi kwalunkwe ħaġa li jixtiequ? Fi kwalunkwe ħaġa?

Dan ix-xogħol se jkun attentat biex nimmaġinaw ambjent fejn l-annimali, l-bnedmin, u kwalunkwe speċi oħra mhux umana jersqu iktar viċin xulxin. Fejn il-kelma “falliment” mhix waħda kerha, u fejn l-istraġi u l-kaos huma milqugħa u l-imħabba terbaħ fuq il-vjolenza.

Effetti tad-dawl strobe se jintużaw matul il-prestazzjoni

Cast and Creative Team

Producer: Martina Buhagiar
Leading Artists: Martina Georgina & Romeo
Roxmann Gatt