sitt ġrajjiet u naqra għala spiċċajna (kif spiċċajna)

Age: 13+

  • Friday 18th November 2022 | 19:30
  • Saturday 19th November 2022 |19:30
  • Sunday 20th November 2022 | 11:30

DANCE, THEATRE, POETRY, MUSIC

60 minutes

Maltese

Theatre, Spazju Kreattiv

Adults €8
Children €5

sitt ġrajjiet u naqra għala spiċċajna (kif spiċċajna), a collaboration between ŻiguŻajg and ŻfinMalta combining movement, poetry, music and more, presents a lyrical take on the big issues affecting young people today. How did we end up here? And what do we do now?

sitt ġrajjiet u naqra għala spiċċajna (kif spiċċajna), kollaborazzjoni bejn ŻiguŻajg u ŻfinMalta li tgħaqqad moviment, poeżija, mużika u aktar, tippreżenta ħarsa lirika dwar il-kwistjonijiet kbar li jolqtu liż-żgħażagħ illum. Kif spiċċajna hawn? U x’se nagħmlu issa?

Cast and Creative Team

Philip Leone Ganado – Director
Leanne Ellul – Script writer
Gianni Selvaggi – performer/actor
Michela Farrugia – performer/actor
Aimy lecuyer – performer/dancer
Eloise Mifsud – performer/dancer
Elisa Cassar – performer/dancer
Alexia Bugeja Gauci – performer/dancer
Chris Gatt – lighting design/operation
Noah Fabri – sound design/operation
Martina Zammit – choreographer/project manager
Isabel Warrington – set/costume/prop design & build
ZfinMalta – production management