Snowglobe

All Ages

Event passed 

Performing Arts

20 min

Non-verbal - Autistic/neurodiverse

Studio A, Spazju Kreattiv

-

Nestled within the serene confines of a snowglobe, a close-knit group of adventurers gathers to exchange mesmerizing tales of mystical creatures and daring escapades. Each newcomer is welcomed into the FROST, seamlessly blending into the immersive atmosphere of a snow globe, with crisp winds, and the invigorating aroma of pine trees. The expedition unfolds amidst a carefully orchestrated symphony, merging live musical performances with non-verbal communication, crafting an extraordinary and empowering sensory journey for all who join the performance.

SNOWGLOBE is a ground-breaking multi-sensory theatre production specifically created for Autistic and neurodivergent audiences, that intends to provide access to people with special needs in the theatre. Each performance of SNOWGLOBE is individually tailored to suit the needs of each autistic and/or neurodivergent audience member.

Imdaħħla fil-konfini sereni tal-GLOBUSILĠ, grupp ta’ avventurużi jinġabru biex jesploraw rakkonti ta’ ħlejjaq mistiċi u elementi naturali. Kull persuna ġdida jiġi milqugħ f’i GLOBUSILĠ biex jesperjenza taħlira ta’ atmosferi immersivi li jeċitaw lis-sensi, bħal riħ u l-aroma, mużika orkestrata li tgħin l-istorja tiżżewwaq mad-dawl u komunikazzjoni mhux verbali, li tfassal vjaġġ sensorjali straordinarju u li jagħti s-setgħa għal dawk kollha li jingħaqdu f’din il-prestazzjoni.

SNOWGLOBE hija produzzjoni teatrali multisensorja innovattiva maħluqa speċifikament għal udjenzi li qiegħdin fuq l-ispetru tal-awtiżmu jew neurodivergent li għandha l-intenzjoni li tipprovdi aċċess lil nies bi bżonnijiet speċjali fit-teatru. Kull prestazzjoni ta ‘SNOWGLOBE hija mfassla individwalment biex taqdi l-ħtiġijiet ta’ kull membru tal-udjenza kemm fuq l-ispetru tal-awtiżmu jew neurodivergent.

Cast and Creative Team

Director: Brandon Terribile
Production Manager: James Buhagiar
Lighting: Chris Gatt
Set: Romualdo Morretti
Costumes: Izzy Warrington
Music Composition: Sean Borg