Zog and the Flying Doctors

Age: 2-4

Sunday 3rd March 2024 at 11am

This event has passed

CINEMA

26 mins

English

Spazju Kreattiv Cinema

Adults €8
Children €5

“Meet the Flying Doctors – a dragon, knight and girl. Their names are Gadabout the Great, and Zog, and Princess Pearl.”

A comedy adventure from Magic Light Pictures. Princess Pearl, Sir Gadabout and Zog the dragon makes a most unlikely flying doctor team, yet they are committed to treating all kinds of creatures, real and mythical, including a mermaid, unicorn and lion. When the King captures Pearl, she has to choose between her freedom and curing her increasingly sick uncle. With Zog and Gadabout’s help, she finds a way. Based on the picture book written by Julia Donaldson and illustrated by Axel Scheffler.

“Iltaqa’ mat-Tobba li Jtiru – dragun, kavallier u tifla. Jisimhom Gadabout il-Kbir, u Zog, u l-Prinċipessa Pearl.”

Avventura komika minn Magic Light Pictures. Il-Prinċipessa Pearl, Sir Gadabout u Zog id-dragun flimkien joħolqu l-aktar tim mhux tas-soltu ta’ tobba li jtiru, imma minkejja dan, huma impenjati li jgħinu lil kull tip ta’ kreatura, reali jew mitika, inklużi sirena, unicorn u ljun. Meta r-Re jaħtaf lil Pearl, din ikollha tagħżel bejn il-libertà tagħha u l-fejqan taz-ziju tagħha li dejjem ikun qed isir aktar marid. Bl-għajnuna ta’ Zog u Gadabout issib is-soluzzjoni. Ibbażat fuq il-ktieb tal-istampi miktub minn Julia Donaldson u bl-illustrazzjonijiet ta’ Axel Scheffler.